Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Giám sát trung tâm phân phối (DC Supervisor)

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Bảo đảm việc lưu trữ, bảo qủan hàng hóa tại kho theo đúng quy trình, tiêu chuẩn của cty .
 • Bảo đảm thời gian nhập và xuất hàng hóa tại kho nhanh chóng, hiệu qủa và an tòan.
 • Bảo đảm hàng hóa xuất cho khách hàng theo đúng FIFO và đạt chất lượng.
 • Báo cáo cho Trưởng DC

Job Requirement

 • Trên 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong các Cty Logistics, có hiểu biết về ERP,SAP.
 • Biết cách Bố trí nhân sự và sắp xếp  công việc hiệu quả. Biết cách lập kế họach hành động.

 • Có Kỹ năng  lãnh đạo nhóm, giải quyết vấn đề & ra quyết định. Xử lý tình huống và biện pháp phòng ngừa

 • Tổ chức và giám sát công việc của nhân viên. Biết làm các loại báo cáo

 • Có kiến thức về quản lý hệ thống, con người, và ngành hàng thực phẩm hay FMCG

 • Anh văn trong công việc. Vi tính văn phòng thành thạo.

 

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.