Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Chuyên viên cơ sở dữ liệu và Phát triển hạ tầng.

Mô Tả Công Việc

Job Purpose:
Ensures conformance to codes by preparing and conducting building inspections; identifying violations; recommending compliance procedures; documenting observations.

Duties:
* Prepares inspection schedule by studying permits, plans, and specifications; estimating travel and inspection times; coordinating site visits; developing schedules.
* Determines compliance to codes by inspecting work in progress and accomplished, including grading, framing, supports, stairways, doors, electrical wiring, HVAC, exhausts, gas, etc.
* Attains compliance to codes by issuing notices for corrections; interpreting codes; recommending compliance procedures.
* Records compliance by documenting progress and violations.
* Supports legal actions by collecting evidence of violations; preparing reports.
* Maintains safe and healthy work environment by following organization standards and legal regulations.
* Updates job knowledge by tracking and understanding new standards; participating in educational opportunities; reading technical publications.
* Enhances department and organization reputation by accepting ownership for accomplishing new and different requests; exploring opportunities to add value to job accomplishments.

Yêu Cầu Công Việc

Decision Making, Analyzing Information , Reporting Skills, Informing Others, Verbal Communication, ADA Requirements, Surveillance Skills, Giving Feedback, Attention to Detail, Independence, Judgment

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.