Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Nhân viên buôn bán mùa tết

Mô Tả Công Việc

Job Purpose:
Produces art layouts by developing art concepts; providing work direction to staff.

Duties:
* Accomplishes art department work requirements by orienting, training, assigning, scheduling, coaching employees.
* Meets art department work standards by following production, productivity, quality, and customer-service standards; resolving operational problems; identifying work process improvements.
* Meets art department cost standards by monitoring expenses; implementing cost-saving actions.
* Formulates art concepts by supervising workers engaged in executing layout designs for art work and copy to be presented by visual communications media.
* Keeps customers informed by reviewing illustrative material for presentation.
* Reviews project production factors by studying budget, background information, objectives, presentation approaches, styles, and techniques.
* Selects and secures illustrative material by formulating basic layout design concept; conducting research.
* Produces illustrative material by assigning layout design concept to artists and photographers; directing development of design concepts into art layouts.
* Prepares layouts for printing by marking-up, pasting-up, and finishing layouts.
* Obtains client approval by presenting final layouts, story boards, and illustrations; responding to client commentary and requests.
* Improves quality results by studying, evaluating, and re-designing processes; implementing changes.
* Updates job knowledge by participating in educational opportunities; reading professional publications; maintaining personal networks; participating in professional organizations.
* Enhances art department and organization reputation by accepting ownership for accomplishing new and different requests; exploring opportunities to add value to job accomplishments.

Yêu Cầu Công Việc

Coordination, Creativity, Vision, Project Management, Product Management, Organization, Graphic Design Skills, Developing Creative Standards, Illustration Tools, Desktop Publishing Skills, Multimedia Content Development

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.